Objectiu d'Abril 2013

Treball i laboriositat

Assolir l'hàbit d'estudi. Treball. Fortalesa. El valor de les coses petites.

 

 

 

 

 

El treball ha d'estar ben fet

Pla formatiu Club Valldaura - Abril 2013Qualsevol persona en constant activitat productiva, crida poderosament l'atenció pel seu dinamisme, enginy per tenir una ocupació i l'esforç que té per fer bé les coses. Aquesta inquietud tan evident, no és cap altra cosa sinó el valor de la laboriositat aplicat a la vida quotidiana, la qual cosa significa: Fer amb cura i mirament les tasques, tasques i deures que són propis de les nostres circumstàncies personals.

 

Aquest són els passos que ajudaran als teus fills a treballar amb ordre, aprofitar millor el temps i estar sempre disponible per realitzar qualsevol activitat.

 

 

Pla formatiu Club Valldaura - Abril 2013Cal tenir present que la persona laboriosa té com a notes característiques:

 

 • Especial dedicació per realitzar qualsevol activitat o treball amb la major perfecció possible i concloure-les en el temps previst.
 • Fer coses que beneficiïn als altres en la seva persona o els seus béns, sigui a casa, l'oficina o l'escola.
 • Organització del temps per mantenir un equilibri entre el descans i l'activitat, evitant l'oci i la mandra o l'activisme.
 • Encara que la seva disposició al treball és contínua, cal evitar omplir d'activitats per poder complir adequadament amb tots els compromisos.

 

 

Pla formatiu Club Valldaura - Abril 2013Ara que hem recordat els antecedents del valor de la laboriositat, convé aturar-nos un moment a revisar actituds i disposició dels nostres fills per viure'la:

 

 • Saben aprofitar el temps i treballar amb intensitat evitant les distraccions voluntàries?
 • Procuren acabar els seus treballs cuidant els detalls de presentació, qualitat i lliurament oportuns?
 • Posen tot l'esforç i dedicació en les seves tasques, encara que no els hi agradin?
 • Què fan quan “els sobra temps”? S'informen, llegeixen, estudien, ajuden als altres o busquen alguna activitat creativa que requereixi menor esforç intel·lectual o físic?
 • Organitzen el seu temps, activitats i elements materials cada dia?
 • Descansen el necessari per recuperar l'energia, sense caure en la mandra i l'oci? A més a més, s'ha de fixar un horari per dormir que et permeti descansar degudament. Potser la TV, la lectura, la diversió, etc. es vegin afectats, però val la pena.

 

Pla formatiu Club Valldaura - Abril 2013Per fer de la laboriositat un valor constant, cal tenir cura de les coses petites. Podeu prendre com a punt de partença els següents suggeriments:

 

 • Han de començar i acabar de treballar en les hores previstes.
 • Han d'acabar amb ordre i d'acord a la seva importància tot el que hagin iniciat: encàrrecs, treballs, reparacions, etc.
 • Han d'evitar deixar les coses inacabades, llevat que existeixi un imprevist o impediment greu.
 • Han de complir amb tots els teus deures, encara que no els agradin o impliquin una mica més d'esforç.
 • Han d'ordenar el seu material i equip de treball abans de començar qualsevol activitat. Així evitaran les distraccions.
 • Han de descobrir el motiu per la qual cosa no les arriba el temps: falta d'organització, xerrades superficials, massa activitats, pretextos per estar fora del seu lloc...
 • No es poden limitar a "complir" amb el seu treball. Cal que busquin col·laborar amb els qui els envolten.
 • Han de procurar que la neteja i l'ordre siguin el segell característic de les seves tasques.
 • Cal que estableixin un horari i una agenda d'activitats a casa: s'han d'incloure l'estudi, el descans, temps per a cultivar aficions, convivència familiar i les obligacions domèstiques o encàrrecs.
 • En mantenir-se en constant activitat, adquiriran una major capacitat d'esforç, es faran més responsables i portaran una vida amb ordre. Han de ser conscients que la laboriositat no és un valor per lluir-se en un aparador, sinó un mitjà per ser més productius, eficients i participatius a tot arreu.

Per tenir present

Pels nois

 • Fes cada cosa en el seu moment i preveu un moment per cada cosa
 • Importa més fer les coses ben fetes que fer-les
 • L'ordre t'ajudarà sempre en l'aprofitament del temps

Pels pares

 • El teu treballs esforçat i constant té més valor pels teus que moltes paraules
 • Ajuda als teus fills en la planificació del seu temps
 • Recalca la importància de la cura de les coses petites

Descarregar el document en Pdf