L'estudi: eix vertebrador del projecte

Socis a l'estudiL'estudi és el pilar fonamental del Projecte Educatiu del Club Valldaura; el punt en què se sosté tot: l’estudi és l’activitat més important que els nois realitzen durant una setmana ordinària. Però a Valldaura no estudien de qualsevol manera, sinó que ho fan seguint aquest programa. Es tracta també d’un projecte ambiciós. El Programa d’Estudi té un caràcter integral, ja que contempla des dels aspectes metodològics -amb sessions tècniques i cursets - fins als hàbits de treball - previsió, organització, ordre, constància, intensitat -, passant per les actituds i els valors: voluntat de superació, afany d’excel·lència, coneixement propi, ideals de servei. L’estudi és el pilar fonamental del Projecte Educatiu del Club Valldaura. I és l’activitat més important que els nois realitzen durant una setmana ordinària.

 

El funcionament diari
 • En arribar al Club, i després de berenar, cada soci es dirigeix a la seva Sala d’Estudi. Allí hi ha un professor que, a més de vetllar per l’aprofitament del temps i solucionar els possibles dubtes, procura aplicar tot allò que s'indica en aquest Programa per cada nivell.
 • Els socis han de respectar un horari mínim d’estudi segons la seva edat. El temps que ocasionalment els pugui sobrar el dediquen a la lectura o a la redacció. Un cop acabada la feina, ja poden realitzar les altres activitats que tinguin previstes.
 • A Valldaura hi ha tres sales d'estudi i una sala d'ordinadors. També hi ha servei de biblioteca, amb obres literàries de qualitat, adequades a les diferents edats.

 

Socis a l'estudiEls objectius generals

Els objectius generals del programa, tal i com es detallen al Projecte Educatiu, són:

 1. Fomentar i desenvolupar actituds positives en el treball (esperit de servei, afany de superació i d’excel·lència acadèmica), com també les virtuts relacionades amb el treball (esperit de sacrifici, ordre, constància...).
 2. Crear hàbits intel·lectuals (concentració, aïllament, intensitat, aprofitament de la lectura, expressió) i fer que adquireixin tècniques específiques d’estudi (memorització, síntesi, presa d’apunts, agenda, horari).
 • Es tracta tant de proporcionar recursos metodològics pràctics per a l’estudi personal i en equip com d’inculcar la idea que el treball és un servei als altres i a la societat, fomentant inquietuds professionals i culturals.
 • En l’aplicació del Programa, el pes recau sobre el preceptor, que segueix personalment cada noi, l’estimula i li concreta els seus esforços. Per altra banda, el professor de la Sala d’Estudi aplica el programa amb els objectius previstos a cada edat.

 

Idees de fons

El programa d’estudi es vertebra sobre quatre idees mare:

 1. El programa d’estudi es fonamenta en l’ambient de treball que regna al Club Valldaura, que ajuda els nois a exigir-se més i els motiva a ser més responsables. Valldaura es caracteritza també per un ambient familiar d’amistat i de confiança. Sense restar exigència al Programa d’Estudi val a dir que el Club no és una escola.
 2. Per inscriure’s al programa d’estudi no calen unes condicions especials: l’unic requisit és ser soci.
 3. El programa d’estudi no està pensat per solventar problemes d’aprenentatge o per rescatar “casos perduts”: El Club Valldaura no és una acadèmia de reforç ni un gabinet psicopedagògic.
 4. El Programa d’Estudi està basat en l’experiència de més de 30 anys dedicats a aquest servei, a més del consell de professionals qualificats de l’educació. No pretén ser l’expressió de cap teoria o proposta pedagògica.

 

Objectius per nivells

Per a cada nivell del Club Valldaura, plantegem objectius diferents: