Terrassa del Club ValldauraValldaura ofereix a les famílies un lloc on els fills puguin realitzar, juntament amb els seus amics, un conjunt d'activitats extraescolars, que els ajudin a transformar les estones d'oci en una alegre i intensa educació. Estudi dirigit, idiomes, cultura, esport, ciències i noves tecnologies, aficions...Una continuïtat per a la formació que reben els fills a la família i al col·legi.

No es res més que això: que els nois arribin a casa, després d'una tarda a Valldaura, contents, una mica millors i amb els deures ben fets. Que aprenguin a treballar bé, adquirint hàbits.

Tant els pares com el fills poden participar d'activitats de formació cristiana. Aquesta formació espiritual està encomanada a la Prelatura del Opus Dei.

Pensant en les famílies

Valldaura és una iniciativa dels pares i les mares: és lògic que hi hagi també activitats per a ells: una reunió de pares d'un curs determinat per tractar aspectes educatius propis d'aquella edat, un recés per a pares, xerrades, conferències, videofòrums... Totes aquestes activitats s'anuncien amb temps i els pares en reben informació a través de carta.

 

Objectius educatius

Valldaura és un centre educatiu d’activitats extraescolars i del lleure. Com a centre educatiu té uns objectius precisos concretats en el projecte educatiu de Valldaura. El que es pretén és:

  • Ajudar els pares a desenvolupar en els seus fills valors i hàbits com: laboriositat, lleialtat, fortalesa, optimisme, sinceritat, amistat, solidaritat, ordre, alegria, generositat.

  • Col·laborar amb els pares en la formació cristiana del fills, ensenyant-los a tractar Déu com a Pare, i a formar-se una recta consciència moral.

Terrassa del Club ValldauraProjecte educatiu del Club
  • L’estudi, tant pel que fa al mètode com als hàbits de treball i les virtuts que l’envolten: laboriositat, ordre...

  • La solidaritat, concretada en diverses activitats assistencials, d’ajuda als més necessitats.

  • La formació cristiana, integrada a la vida ordinària i viscuda de manera pràctica i personal.

  • La cultura, a partir d’activitats com el teatre, la música, la lectura...

  • El temps de lleure, que s’ha d’aprofitar positivament, amb l’esport, excursions, els jocs...

Aquest Projecte es duu a terme amb diversos mitjans, que es concreten, en alguns casos, en programes específics, com el Programa d’Estudi.