Profitosa sessió al Vent de Mestral sobre El passat 20 de desembre de 2012, va tenir lloc la sessió corresponent al mes de desembre del "Vent de Mestral". En aquesta ocasió, la sessió va anar a càrrec de Mn Enric Ramírez i portava per títol: "Fe i raó segons Joseph Ratzinger".

 

Durant la sessió, Mn Ramírez va explicar, de forma planera i assequible, l'estreta interrelació entre la fe i la raó, aprofitant que ens troben, des del passat 12 d'octubre de 2012, din de l'Any de la Fe, promulgat pel Sant Pare Benet XVI per a tota l'Església.

 

 

Profitosa sessió al Vent de Mestral sobre Cal recordar que el teòleg Ratzinger, avui Sant Pare, considera imprescindible recuperar un ús de la raó que sigui proporcionat a la veritable condició de l'home, per assegurar la comprensió de la fe catòlica i la seva transmissió als homes d'avui. Perquè la predicació cristiana sobre Déu recuperi la seva frescor cal lluitar a favor de la raó segons la seva original amplitud, fins arribar al fonament de tot. I que si la fe cristiana es presenta com una manera gratuït de donar plenitud a la raó humana-portant més enllà de la seva pròpia mesura i més enllà de la foscor en què es troba existencialment pel pecat-, llavors tot home podrà advertir la conveniència de aquest logos encarnat que purifica i exalta nostre logos.

 

La sessió va estar ocasió de preparar el Nadal, ja tan proper, incorporant al nostre coneixement, i també a la vostra vida, aquestes idees, que poden ampliar-se amb l'ajuda de la important documentació que hi ha a disposició al voltant de l'Any de la Fe.

Documents d'interès