The Travellers, el primer curt que el Club Valldaura presentarà aquest curs al MIF International Short Film Festival de Fàtima. Enhoraba bona als autors del vídeo i als actors.