Programa d'estudi - Nivells 5 i 6 (3r i 4r ESO)


Socis a l'estudiObjectius específics

 • Educar la voluntat pel treball intens, constant i ordenat
 • Esdevenir professionals de l'estudi
 • Descobrir el valor de la pròpia formació cultural descobrint-ne la seva dimensió social i rascendent
 • Aprendre a treballar i estudiar en equip
 • Adquirir un criteri propi a l'hora d'escollir les lectures

Mitjans per assolir-los

 • Horari de la sala d'estudi de 18 a 19,30h.
 • Marcar-se amb el preceptor objectius de millora personal en l'àmbit de l'estudi i descobrir la importància que té pel desenvolupament de la pròpia personalitat
 • Convivències d'estudi i jornades de treball els caps de setmana per adquirir l'hàbit de l'esforç continuat, sabent dosificar el descans, i del treball en grup
 • Tècniques per aprendre les estratègies per l'estudi de cada matèria
 • Assessorament personal en les lectures, d`acord amb els interessos i necessitats

Socis a l'estudiActivitats auxiliars

 • Pla personal de lectures i servei de préstec de les recomanacions
 • literàries per cada soci.
 • Organització d'una convivènca d'estudi per preparar cada
 • convocatòria d'exàmens trimestrals.
 • Aula de lectura assessorament personal i servei de préstec d'obres
 • literàries adequades

 

Per a cada nivell del Club Valldaura, plantegem objectius diferents: