La Sindone de Torí o Sant Sudari - Club Valldaura

El passat 23 de maig de 2013, va tenir lloc la sessió del "Vent de Mestral" del mes de maig. En aquesta ocasió el ponent var ser el professor Octavio Rico qui va fer una interessant exposició sobre la Síndone de Torí. Amb el títol "La sábana santa: ¿reliquia o fraude medieval? 100 años de investigaciones", l'Octavio va explicar als assistents què és la també anomenada Síndone o Sant Sudari. Segons una constant tradició i com semblen verificar els nombrosíssims estudis que s'han dut a terme sobre el tema, el llenç o llençol de la qual ens parlen els evangelis: el llençol nova i neta en la qual José d'Arimatea, amb ajuda de Nicodem, embolicar el cos de Jesús després de la seva mort a la creu.

El professor va explicar abastament les dades sobre el Sant Sudari, com ara que és una gran peça de lli de 4'41 m de llarg i 1'13 m d'ample (després de la restauració de l'any 2002), groguenca, gastada, bruta, tacada de sang i cremada, i que actualment es troba a la catedral de Sant Joan Baptista de Torí (Itàlia).

 


La Sindone de Torí o Sant Sudari - Club ValldauraTambé va exposar, amb l'ajut d'una completa presentació, que La Síndone de Torí presenta la imatge del cos d'un home ja cadàver, i que aquesta imatge és doble: frontal i dorsal (el front i el dors del cos), que s'explica atenent a la forma en què aquest llenç va embolicar el cos, i que es pot observar en alguna de les imatges de la presentació.

Una parta important de la xerrada del professor Rico la va dedicar a explicar algunes de les investigacions dutes a terme per experts en medicina, arqueologia, història, física, palinologia, etcètera, segons les quals aquest cos sembla pertànyer a un home que ha estat copejat, flagel lat, 'coronat' amb un casquet d'espines, crucificat i obert el costat al segle I de la nostra era. Va comentar que d'aquestes investigacions, també es dedueix que la imatge del cos presenta unes proporcions exactes i que no s'ha trobat cap tipus de pigment que pogués portar a pensar en el seu origen pictòric.

Al llarg de la conferència, l'Octavi va comentar algunes de les respostes a la qüestió clau sobre el Sant Sudari, de com s'explica que aquesta imatge estigui aquí?, ja que aquesta constitueix la gran pregunta de la Síndone. El professor va apuntar que, malgrat els ingents esforços de centenars d'especialistes de tot el món, encara s'està lluny de respondre satisfactòriament.

La Sindone de Torí o Sant Sudari - Club ValldauraTambé va explicar que una de les característiques més sorprenents de la Síndone és que es comporta com un negatiu fotogràfic, encara que això, pròpiament dit, no és del tot exacte: les taques de sang no són negatives sobre la tela, sinó positives, ja que es van formar per contacte directe amb el cos ple de sang. Per tant presenten un color blanc en els negatius fotogràfics i vermell fosc en els positius. És la figura del cos (empremta) la qual té el caràcter negatiu, amb els seus clars i foscos invertits.

Finalment, el conferenciant es va estendre explicant el resultat que es va anunciar en 1988 de que tres laboratoris diferents d'Anglaterra, de Suïssa, i d'Estats Units van afirmar conjuntament que la tècnica de datació pel C 14 indicava que la datació del llenç de Torí era del segle XII o del XIV, aproximadament d'aquella època en què es tenen testimonis històrics de la seva existència a França. Però que noves investigacions plantegen seriosos dubtes sobre la fiabilitat d'aquella datació, i que seran necessàries noves investigacions per conèixer la veritable edat del Sudari de Torí. No obstant això, continuen sense resposta les preguntes òbvies de com podria algú a l'Edat Mitjana tenir els coneixements mèdics o històrics per produir una impressió que sorprèn per la seva exactitud anatòmica, patològica i cultural, i sense indicar com aquesta imatge única va poder aparèixer sobre la tela.

 

Finalment el professor Rico va explicar que el Sant Sudari no és essencial per a la nostra fe en Crist i en la seva resurrecció. Però no hi ha dubte que a moltes persones els ajuda a aprofundir en l'amor i en la devoció a Crist. D'això han parlat tots els grans pontífexs, des que Pius XII aprovés el 1958 la devoció al "Sant rostre de Jesucrist", visible en el llenç de Torí. En termes semblants es van expressar Benet XVI i els seus predecessors, que van parlar de la Sindone de Torí com de "una icona de la Passió de Jesús". Un rostre, com va dir recentment el papa Francesc I, que "misteriosament ens mira i en el silenci ens parla". Un home que "ens convida a contemplar Jesús de Natzaret" (Francesc I).

 

Enllaços d'interès:

Presentació del professor Octavio Rico