Què és Valldaura

Què és Valldaura?

Terrassa del Club ValldauraValldaura ofereix a les famílies un lloc on els fills puguin realitzar, juntament amb els seus amics, un conjunt d'activitats extraescolars, que els ajudin a transformar les estones d'oci en una alegre i intensa educació. Estudi dirigit, idiomes, cultura, esport, ciències i noves tecnologies, aficions...Una continuïtat per a la formació que reben els fills a la família i al col·legi.

No es res més que això: que els nois arribin a casa, després d'una tarda a Valldaura, contents, una mica millors i amb els deures ben fets. Que aprenguin a treballar bé, adquirint hàbits.

Tant els pares com el fills poden participar d'activitats de formació cristiana. Aquesta formació espiritual està encomanada a la Prelatura del Opus Dei.

Pensant en les famílies

Valldaura és una iniciativa dels pares i les mares: és lògic que hi hagi també activitats per a ells: una reunió de pares d'un curs determinat per tractar aspectes educatius propis d'aquella edat, un recés per a pares, xerrades, conferències, videofòrums... Totes aquestes activitats s'anuncien amb temps i els pares en reben informació a través de carta.

 

Objectius educatius

Valldaura és un centre educatiu d’activitats extraescolars i del lleure. Com a centre educatiu té uns objectius precisos concretats en el projecte educatiu de Valldaura. El que es pretén és:

Terrassa del Club ValldauraProjecte educatiu del Club

Aquest Projecte es duu a terme amb diversos mitjans, que es concreten, en alguns casos, en programes específics, com el Programa d’Estudi.

 

Normes de convivència i protecció de menors de l'Associació Club Valldaura

L'Associació Club Valldaura disposa d'unes Normes de convivència i protecció de menors, aprovades per la seva Junta Directiva, i a disposició de qui vulgui consultar-les. El contingut d'aquestes normes s'inspira en la normativa que s'esmenta a continuació: